Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Novinky

Slevy

Dodavatelé

Žádný dodavatel

PrestaShop

Vrácení zboží

Zboží můžete vrátit na adresu MODA 1342, Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice. 

Vrácené zboží musí být čisté a nesmí jevit známky opotřebení. Zašlete jej v originálním obalu, se všemi etiketami od výrobce, s kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodě a přiložte odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (viz. níže). Zásilku odešlete do 14ti dnů od převzetí zboží. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši prodejnu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Je dobré vědět

Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému poškození. Zboží by nemělo vykazovat známky použití. U zboží ponechte papírové i textilní visačky, které nesmí být odstraněny a jsou podmínkou řádného vrácení zboží. 

Prodávající si vyhrazuje právo na účtování poplatků za uvedení zboží do původního stavu. S ohledem na různorodost zboží je každý případ vráceného zboží posuzován individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. Převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře – reklamační list, odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

Důležitý dokument ke stažení – reklamační list

Formulář - odstoupení od smlouvy