Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Novinky

Slevy

Dodavatelé

Žádný dodavatel

PrestaShop

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2017 pro nákup v internetovém obchodu www.moda1342.com, provozovaném podnikatelem jana veselá, se sídlem čechovo nábřeží 527, 53003 pardubice ičo: 63601052 dič: cz6257041560.

1 Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.moda1342.com a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 sb., občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami i zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele.

2 Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel (prodávající).

2.2 Prodávající je jana veselá, 53003 pardubice - bílé předměstí, čechovo nábřeží 527, ičo: 63601052 dič: cz6257041560.

2.3 Jana veselá, se sídlem čechovo nábřeží 527, 53003 pardubice je podnikatel, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • E-mail: moda@moda1342.com
 • tel.:  +420 732 222 053  
 • otevírací doba obchodu MODA1342, za pasáží 1428, 53002 pardubice - každý pracovní den v době: 10:00 - 18:00, sobota: 10:00 – 12:00

2.4 Spotřebitelem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.5 Prodávajícím je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.6 Kupujícím je osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu na koupi zboží v internetovém obchodě a je povinen uhradit kupní cenu za zboží a případně další náklady spojené s doručením zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující – spotřebitel, jak je definován shora (dále také “spotřebitel”) a kupující, který spotřebitelem není. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě se na uvedený případ nepoužijí).

2.7 Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva (dále také jen “smlouva”) je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy.

2.8 Hovoří-li se o kupujícím, pak má prodávající namysli kupujícího podnikatele a kupujícího spotřebitele.

3 Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

3.1 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit kupujícímu její obdržení objednávky, a to potvrzením odeslaným na emailovou adresu kupujícího. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své emailové adresy pro zaslání potvrzení o přijetí objednávky.

3.2 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a kupující má možnost se s nimi obchodními podmínkami předem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky a uchovat si je pro opakované zobrazení. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či spotřebitele nebo kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu jednoho roku za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Spotřebitel má k elektronické verzi smlouvy přístup za předpokladu předchozího založení účtu na v internetovém obchodě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v rámci procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny umístěny na internetových stránkách internetového obchodu www.moda1342.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3.3 Kupující se stává vlastníkem objednaného zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází převzetím zboží.

3.4 Dodací a platební podmínky

3.4.1 Způsob platby:

3.4.1.1 Platba dobírkou - je možná pouze na území České republiky.
U způsobu platby dobírkou hradí kupující cenu zboží a poštovného prostřednictvím přepravce při převzetí zásilky. Zboží je odesláno kupujícímu po závazném potvrzení objednávky ve smyslu čl. 1.1 těchto vop.

3.4.1.2 Platba na prodejně MODA 1342, Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice při převzetí zboží.

3.4.1.3 Platba převodem na účet:
po potvrzení objednávky obdrží kupující email, v němž jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a požadovaná částka). Po připsání požadované částky na účet prodávajícího, je zboží odesláno kupujícímu.

3.4.1.4 Platba přes platební bránu PayPall
po připsání požadované částky na účet prodávajícího, je zboží odesláno kupujícímu.

3.4.2 Všechny ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Vedle ceny za zboží je kupující povinen hradit cenu za poštovné.

3.4.3 Cena poštovného na území české republiky:

3.4.4 Cena poštovného při nákupu zboží v celkové hodnotě do 5000 Kč je od 150 Kč.

3.4.5 Cena poštovného při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 5.000 Kč je doprava zdarma.

3.4.6 Cena poštovné na území Slovenské republiky:

3.4.7 Na území Slovenské republiky neposíláme zboží s platbou na dobírku. Platba je možná převodem na účet nebo PayPalem.

3.4.8 Cena poštovného při nákupu zboží v celkové hodnotě do 389 € je 18 €.

3.4.9 Cena poštovného při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 389 € je 12 €.

3.4.10 Cena poštovného při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 778 € je zdrama.

3.4.6 Způsob dopravy

3.4.6.1 Můžete si vybrat z následujících způsobů dopravy:

3.4.6.2 Doprava po České republice prostřednictvím České pošty

3.4.6.3 Osobní odběr - osobní odběr je možný na této prodejně: MODA 1342, Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice, a to nejpozději do 3 dnů od obdržení potvrzení objednávky.

3.4.7 Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést v objednávkovém formuláři správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn předem, a to ještě před závazným potvrzením a odesláním objednávky.

3.4.8 Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné vady. Zjistí-li kupující, že je doručená zásilka poškozená, není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem oznámení o škodě. Bezprostředně poté, oznámí kupující prodávajícímu, že při přepravě došlo k poškození zásilky. Pokud zásilku kupující nepřevezme a přepravce jí pošle zpět prodávajícímu, posoudí prodávající stav zásilky do 5 pracovních dnů. Pokud zboží nebude poškozeno, pošle prodávající kupujícímu zboží znovu, pokud bude zboží poškozeno, pošle prodávající kupujícímu nepoškozené zboží, pokud již zboží nebude na skladě, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů částku za zboží. 

3.5 Cena a dodací lhůta

3.5.1 Všechny ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Vedle ceny za zboží je kupující povinen hradit cenu poštovné, (viz. Dodací a platební podmínky, způsob dopravy).

3.5.2 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží, nikoli však po zaslání závazného potvrzení objednávky.

3.5.3 Jedná-li se o zboží, které je u dodavatele dlouhodobě nedostupné, upozorní prodejce kupujícího na tuto skutečnost a domluví individuálně s kupujícím případnou změnu objednávky či odstoupení od smlouvy. Pokud byla již v tomto případě objednávka zaplacena předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet zaplacenou částku za objednávku, a to do 7 dnů od odstoupení kupujícího či prodávajícího od smlouvy nebo do 7 dnů od uzavření dohody o zrušení objednávky.

3.6 Dodací lhůty

3.6.1 Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, platí, že je na skladě prodávajícího. Některé zboží je možné doobjednat u našich dodavatelů prodávajícího. V takovém případě prodávající sdělí podmínky dodání zboží, včetně sdělení dodací doby kupujícímu individuálně, a to buď telefonicky, nebo emailem. Trvale nedostupné zboží se v internetovém obchodě přestane zobrazovat.

3.6.2 Dodací lhůty závisí na čase objednávky. Objednávky uskutečněné do 18:00 se expedují  následující pracovní den.  Objednávky uskutečněné mimo pracovní dny (víkend, svátky) se expedují první pracovní den následující po dni volna. Při platbě předem bude objednávka expedována následující pracovní den po obdržení platby. V případě mimořádné nedostupnosti zboží bude kupující o tomto informován prostřednictvím emailu v co nejkratším termínu.

3.7 Právo odstoupit od smlouvy

3.7.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží u dodavatele, nebo došlo k technickému problému při zpracování zakázky, který by poškodil prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně informován. Pokud již kupující uhradil cenu zboží, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, případně se prodávající s kupujícím dohodnou na jiné formě vrácení finančních prostředků. Pro případ vrácení finančních prostředků, doporučuje prodávající kupujícímu uvádět v objednávce číslo účtu (pro urychlení procesu vrácení peněz). Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny na uvedený účet nejpozději do dvou týdnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Jestliže kupující nemá bankovní účet, peníze mu budou vráceny poštovní poukázkou nejpozději do čtyř týdnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

3.7.2 Prodávající tímto poučuje spotřebitele, že má ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Spotřebitel tak má právo na vrácení zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Pokud se spotřebitel rozhodne tohoto práva využít, postačuje doručit prodávajícímu informaci o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (kupující doporučuje tak učinit písemnou formou, která zajišťuje snadnější prokazatelnost učiněného právního jednání, kterým se smlouva ruší). Dále je spotřebitel povinen ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které na základě smlouvy obdržel, a to v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) A s dokladem o koupi zboží (či s jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího). Odstoupit od smlouvy může kupující též před expedicí zboží – emailem na moda1342@moda.com pro odstoupení může spotřebitel použít vzorový formulář (reklamační list) umístěný na webových stránkách našeho internetového obchodu zde.

3.7.3 V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. G) náklady spojené s navrácením zboží.

3.7.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání. 

3.7.5 Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak a nevzniknou-li mu tím další náklady. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

3.8 Upozornění

3.8.1 Každá položka má etiketu (papírovou visačku nebo textilní). Pokud tato etiketa bude při vrácení zboží chybět, nebo pokud nebude na zboží připevněna v původním stavu, případně pokud vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebované, kupující nemá právo odstoupit od smlouvy a nebude mu umožněno zboží vrátit. 

3.8.2 V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy, je spotřebitel povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího obdržel (např. Pokud spotřebitel vrací zboží, jehož součástí byl bonus poskytovaný v rámci reklamní akce prodávajícího, je spotřebitel povinen vrátit i tento bonus). Zboží musí být spotřebitelem řádně zabaleno pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Při nesplnění uvedených podmínek, může prodávající vůči spotřebiteli požadovat náhradu škody, která spočívá ve snížení hodnoty vraceného zboží, jak je uvedeno v bodě 2.2. Tím není v žádném případě dotčen nárok spotřebitele na bez sankční odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

3.8.3 Prodávající a kupující se mohou dohodnout na zániku smlouvy, jestliže zboží dosud nebylo předáno k přepravě. Pokud bylo již zboží zaplaceno předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za zboží, a to do 14 dnů ode dne uzavření dohody o zániku smlouvy.

3.9 Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti z vadného plnění (reklamace)

3.9.1 Tyto podmínky upravující odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se týkají kupujícího, který je spotřebitelem. Řídí se tak především občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Vztah kupujícího (nespotřebitele) a prodávajícího z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

3.9.2 Vady zboží při převzetí

3.9.2.1 Kupující prohlédne zboží při jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

3.9.2.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Má-li zboží vady při převzetí, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.10 Zákonná odpovědnost za vady po převzetí zboží

3.10.1 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (podat reklamaci), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

3.10.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

3.10.2.1 na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

3.10.2.2 na odstranění vady opravou věci,

3.10.2.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

3.10.2.4 odstoupit od smlouvy.

3.10.3 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3.10.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

3.10.5 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

3.10.6 Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího uvedené výše.

3.10.7 O reklamaci spotřebitele rozhodne prodávající do týdne. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.10.8 Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající, kdy právo uplatnil, jakož i volbu práva na odstranění vady a dobu jejího trvání.

4 Ochrana osobních údajů

 I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Veselá, dámská móda, IČ: 63601052, provozovna: Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice (dále jen: „správce“).   

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 •         adresa: Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice
 •         email: moda@moda1342.com
 •         telefon: + 420 732 222 053

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.   

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:  

 •         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 •         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,   
 •         váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 •         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •         zasílání obchodního sdělení a dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).       

 •         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.    

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby        

 •             podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,      
 •             zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,  
 •             zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.    

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte        

 •            * právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,      
 •            * právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 •            * právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.    
 •            * právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a    
 •            * právo na přenositelnost údajů dle čl.     20 GDPR.    
 •            * právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.   

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

5 Závěrečná ujednání

5.1 Účinnost těchto obchodních podmínek nastává dnem jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu a jsou v příslušném znění závazné pro veškeré objednávky učiněné od tohoto dne, jakož i později. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Nové znění obchodních podmínek prodávající uveřejní na webových stránkách internetového obchodu, čímž dojde ke zrušení platnosti a nahrazení předchozích obchodních podmínek.

5.2 Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

5.3 Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

5.4 V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) Právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

5.5 V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení ič na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

6 Kde zboží vrátit

6.1 Zboží můžete vrátit v naší prodejně moda 1342, za pasáží 1428, 530 02 pardbubice. 

6.2 Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také vzdáleně, a to písemným odstoupením od smlouvy zaslaným prodávajícímu a zasláním zboží na adresu:

6.2.1 Moda 1342, Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice

6.3 Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

6.4 Uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náhradu škody odpovídající snížení hodnoty vraceného zboží.

6.5 Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši prodejnu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

6.6 V obou případech přiložte odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

7 Je dobré vědět

7.1 Obal není nutný. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci.

7.2 Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému poškození. Zboží by nemělo vykazovat známky použití. U zboží ponechte papírové i textilní visačky, které nesmí být odstraněny a jsou podmínkou řádného vrácení zboží. 

7.3 Zboží může být použito, v takovém případě je třeba počítat s úhradou nákladů, které bude mít společnost moda 1342 s uvedením zboží do původního stavu, a které mohou být požadovány k úhradě.

7.4 Prodávající si vyhrazuje právo na účtování poplatků za uvedení zboží do původního stavu. S ohledem na různorodost zboží je každý případ vráceného zboží posuzován individuálně.

7.5 Dodržení 14denní lhůty

7.6 Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.  Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

7.7 Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. Převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

7.8 V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

7.9 Jaké dokumenty přiložit?

7.9.1 Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

7.9.2 Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře – reklamační list, odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou

7.10 Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

7.10.1 Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

7.10.2 O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

7.10.3 O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

7.10.4 O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

7.10.5 O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

7.10.6 O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

7.10.7 O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

7.10.8 Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

7.11 Stručný přehled na závěr

7.11.1 Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

7.11.2 Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

7.11.3 Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

7.11.4 Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.

7.11.5 Rozbalením ani vyzkoušením zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

7.11.6 Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

7.11.7 Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

7.11.8 Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.

Důležitý dokument ke stažení – reklamační list

Formulář - odstoupení od smlouvy

8 Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a z.č. 634/1992 sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

8.1 Pojmy

8.1.1 Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

8.1.2 Prodávající je jana veselá, se sídlem čechovo nábřeží 527,53003 pardubice, ič: ičo: 63601052 dič: cz6257041560, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

8.1.3 Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

8.2 Vady zboží

8.2.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Práva z vady zboží

8.3.1 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

8.3.2 Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

8.3.3 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8.3.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.3.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.4 Lhůty

8.4.1 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.4.2 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

8.5 Ostatní

8.5.1 Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

8.5.2 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

8.6 Vyřízení reklamace

8.6.1 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.6.2 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

8.6.3 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

8.6.4 Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

8.6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v naší prodejně moda 1342, za pasáží 1428, 53002 pardubice

8.7 Závěrečná ustanovení

8.7.1 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je rodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.